Kao!!! To Marina in Whangamata

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    Kawanatanga o Aotearoa
  • Sponsored By:
    Nga Kaiwhakahe i te marina
  • More Info at:
Kua iri nei wв tвtou nei tohu hai tautoko i ngв iwi, i ngв hapы e whai mana whenua ana i roto i te rohe e kii nei, ko Whangamata. Ko mвtou hoki nei e whakahз ana i te tono a te Whanganmata Marina Society ki te hanga he taunga waka (marina) i runga i te whenua motuhake a ngв hapы, me ngв iwi o taua takiwв.Kei te whakahau hoki tвtou i ngв Minitв Mвori katoa i roto i te Whare Paremata ki te whakahз i te tono hoki, nв tвtou hoki koutou i pфti hai mвngai mв tвtou ki roto i te Whare Paremata, no reira whakatinanahia, whakamanahia tф kо taurangi ki te iwi Mвori.

We the undersigned support the iwi and hapы that have mana whenua in Whangamata. We strongly oppose the application of the Whangamata Marina Society to build the marina on the sovereign lands of the hapы, and the iwi of that area.We urge all the Mвori Members of Parliament to oppose this application, we voted for you as our voices in Parliament, so keep the promises made and apply your influence for Mвori. We the gathered signatories