Bantahan Penubuhan IFC Malaysia

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    Kerajaan Malaysia
  • Sponsored By:
    Malaysians
  • More Info at:
Kami seperti penama yang dibawah, membantah dengan sekeras-kerasnya penubuhan Inter Faith Commission (IFC) di Malaysia.