BANTAHAN TERHADAP PINDAAN DALAM AKTA PERHUBUNGAN INDUSTRI & AKTA KESATUAN SEKERJA

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    Rakyat Malaysia
  • Sponsored By:
  • More Info at:
BANTAHAN TERHADAP PINDAAN DALAM AKTA PERHUBUNGAN INDUSTRI & AKTA KESATUAN SEKERJA

Pekerja swasta sedang mendapat tamparan demi tamparan. Pada bulan Mac lalu, kakitangan kerajaan diberi kenaikan gaji manakala pekerja swasta dianaktirikan. Sekarang pula Persatuan Majikan Malaysia (MEF) dan Kementerian Sumber Manusia telah membuat keputusan untuk membuat beberapa pindaaan dalam Akta Perhubungan Perusahaan, 1967 & Akta Kesatuan Sekerja. Pindaan ini akan menghakis hak pekerja!

Antara Pindaan yang akan berlaku :

Sekarang:
o Seorang pekerja diberhentikan kerja dan rujuk ke mahkamah. Dikatakan perbicaraan mengambil masa selama 5 tahun dan pekerja tersebut menang. Maka, gaji 5 tahun tersebut perlu dibayar sebagai pampasan.
o Katakan seorang pekerja diberhentikan ketika 50 tahun. Kes berjalan dan menang semasa dia berumur 54 tahun. Pekerja tersebut akan mendapat pampasan bagi 4 tahun tersebut. Tambahan pula, pekerja ini hampir mencapai umur persaraan 55 tahun , maka dia akan dapat 1 tahun pampasan tambahan.

Setelah Pindaan:
o Pampasan maksimum yang boleh dituntut hanya untuk iaitu 24 bulan atau 2 tahun. Di mana walaupun kes tersebut mengambil masa lima tahun dan pekerja menang tetapi hanya 2 tahun gaji sahaja akan didapat sebagai pampasan.

Sekarang:
o Pekerja menghantar borang pendaftatan kesatuan kepada majikan untuk mendapat pengiktirafan. Majikan perlu maklumbalas dalam tempoh masa 21 hari. Sekirannya majikan tidak membalas maka boleh teruskan proses kepada Ketua Pengarah (Director General) dan ini tanpa mempunyai tempoh had masa tertentu.
o Kuasa pengiktirafan hanya pada Ketua Pengarah, Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja.

Setelah Pindaan:
o Jika majikan tidak menjawab dalam masa 21 hari, maka pekerja perlu memaklumkan perkara ini kepada Ketua Pengarah dengan menghantar surat dan ini perlu laksanakan dalam 14 hari selepas tamat 21 hari. Pengiktirafan untuk menubuhkan kesatuan akan terbatal secara automatik jika kesatuan gagal berbuat demikian.
o Kini, pegawai biasa di jabatan boleh melaksanakan tugas-tugas Ketua Pengarah seperti memberi atau menolak pengiktirafan.

Kami Pekerja-Pekerja Malaysia membantah sekeras-kerasnya pindaan yang akan dilakukan kepada Akta Perhubungan Industri dan Akta Kesatuan Sekerja. Kami menuntut supaya pihak Kementerian Sumber Manusia menghentikan segala pindaan Akta dengan segera. Segala pindaan kepada undang-undang yang berkenaan dengan hak pekerja harus dibincang dengan para pekerja dan kesatuan sekerja!