تشکر از تبریک تولد

 • Author:
  n/a
 • Send To:
  Hamid
 • Sponsored By:
 • More Info at:
حمید فروغی پس از دیدن تبریک تولدش از طرف دوستان، به جای اینکه از تک تک آنها جداگانه تشکر کند، یک تشکر همگانی ارسال کرده است. ما به این اقدام او اعتراض داریم و خواستار تشکر جداگانه هستیم

16 Signatures

 • giti
 • زاهد
 • Ghassem
  • Comments
  • من تشکر جداگونه میخوام
 • hesam
  • Comments
  • ma tashakkor mikhaim yalla! :p
 • Ehsan
 • Mehran
  • Comments
  • حمید خیلی گشادی!
 • Mehdi
  • Comments
  • Hamid, You should be ashamed!
 • Mehdi2
  • Comments
  • You are very "Goshad" Hamid Jan! Happy Birthday!
 • Ъбی УС О
 • Ali A
  • Comments
  • ma ke nafahmidim key tavallod boode kia tabrik goftan ki javab dade, ma oomadim tabrikemoono begim!
 • ashkan
 • parinaz
 • saeedeh
  • Comments
  • dd
 • ff
  • Comments
  • dff
 • alisha
  • Comments
  • mobarak bashe tavalodet
 • seyran
  • Comments
  • reply congratulation happy birthday