Szabad szьlйst Magyarorszбgon - Free birth choices in Hungary

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    Magyar Orszбggyűlйs
  • Sponsored By:
  • More Info at:
Alulнrottak tiltakozбsunkat fejezzьk ki amiatt a lehetetlen helyzet miatt, ami hazбnkban az intйzeten kнvьli szьlйst цvezi. Az otthonszьlйst vбlasztу csalбdoknak felelős szaksegнtsйget nyъjtу dr. Gerйb Бgnes йs bбbatбrsai a demokrбciбhoz mйltatlan koncepciуs per alanyaivб vбlhattak.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy olyan sajnбlatos eset miatt kell bнrуsбg előtt бllniuk, ami kуrhбzakban is megtцrtйnhet, megtцrtйnik. Az intйzeten kнvьli szьlйs csecsemőhalбlozбsi mutatуja Magyarorszбgon 1 ezrelйk, mнg a kуrhбzi 8 ezrelйk (a nemzetkцzi adatok is ugyanezt mutatjбk szinte mindenhol, ahol szabбlyozott kцrьlmйnyek kцzцtt folyik az intйzeten kнvьli, szaksegнtsйggel tцrtйnő szьlйs: a csecsemő mortalitбs йs morbiditбs, valamint az anyai halбlozбs mutatуi is jobbak vagy legalбbb olyan jуk, mint a kуrhбzi szьlйsekй).
Hazбnk bбbбi a fennбllу rendezetlen joghйzag miatt nem gyakorolhatjбk megfelelő keretek kцzцtt hivatбsukat, нgy jelenleg a munkбjukat nem a bбbaszakma бltal felбllнtott йs elfogadott protokollok alapjбn нtйlik meg, hanem egy mбsik szemlйletmуd - a medikalizбlt orvosi paradigma - protokolljai alapjбn. A jelenlegi jogsйrtő helyzetben nem csak az intйzeten kнvьli szьlйst vбlasztу csalбdok rйszesьlnek hбtrбnyos megkьlцnbцztetйsben, hanem azok az elhivatott szakemberek is, akik ebben őket tбmogatjбk, hiszen az otthonszьlйst kнsйrő bбbбk most gyakorlatilag egy mбsik szakma szemlйlete йs protokolljai alapjбn бllnak bнrуsбg előtt.
A magyar orszбggyűlйs alkotmбnyos mulasztбsa, hogy az intйzeten kнvьli, szaksegнtsйggel valу szьlйs jogi, finanszнrozбsi, intйzmйnyi йs oktatбsi kereteit nem hozta lйtre. Erre a tarthatatlan бllapotra nem mentsйg az sem, hogy a nemzetkцzi szakmai ajбnlбsokat, tudomбnyos bizonyнtйkokat, a tйren tцbb йvtizedes tapasztalattal bнrу szakemberek vйlemйnyйt figyelmen kнvьl hagyva a Szьlйszeti йs Nőgyуgyбszati Szakmai Kollйgium makacsul ellenzi az otthonszьlйst a joghйzag ettől fьggetlenьl fennбll, mйltatlan helyzetbe hozva azokat, akik az alkotmбnyban foglalt цnrendelkezйsi jogukkal йlve szeretnйk szabadon megvбlasztani, hogy gyermekьket hol, hogyan, milyen szaksegнtsйggel szeretnйk vilбgra hozni.
Kцveteljьk, hogy az illetйkes szakmai szervek mozdнtsбk elő az йrdekelt felek kцzцtti hatйkony egyьttműkцdйst, йs orvosoljбk ezt az orszбgunkhoz mйltatlan бllapotot.
Kйrjьk tovбbbб az igazsбgszolgбltatбst is, hogy elfogulatlan йs jуzan mуdon mйrlegelje a felhozott tйnyeket, йs ne legyen rйszese az intйzeten kнvьli szьlйst tбmogatу szakemberek ьldцzйsйnek.

We, undersigned, hereby express our concern about the situation in Hungary regarding non-hospital birth. It is shameful that Dr. Бgnes Gerйb and other midwives providing responsible assistance to homebirthing families could become the victims of a show trial beneath the dignity of a democratic state.
We think that prosecuting midwives because of a regrettable case that could have happened in a hospital is unacceptable. The rate of neonatal mortality in Hungary for out-of-hospital birth is 1 out of a thousand, while 8 out of a thousand for hospital birth (international statistics are in line with the Hungarian data: in countries where assisted, planned out-of-hospital birth is regulated, maternal and neonatal mortality and morbidity rates of homebirth are better or at least as good as corresponding rates of hospital birth.)
Midwives in our country face several legal and professional problems due to the current lack of appropriate legislation, therefore their activity is not judged according to protocols developed and adopted by midwives, but according to the protocols of another and completely different approach, that of medicalized obstetrician paradigm. In this present unlawful situation not only families choosing homebirth are negatively discriminated, but also those dedicated professionals, who assist them as midwives.
The Hungarian Parliament failed to fulfill its constitutional obligation by not creating the legal, financial, institutional and educational framework for planned, assisted out-of-hospital birth. The legal deficiency subsists, and this outrageous situation cannot be justified by the fact that the College of Gynecologists and Obstetricians tenaciously stands against homebirth despite international recommendations, scientific evidence and the opinion of experienced professionals. Citizens of Hungary who would like to make responsible and free choices regarding the location and circumstances of their birth, find themselves is dishonoring situations, although the Constitution guarantees their right to self-sovereignty.
We request that competent authorities and professional bodies promote effective cooperation of parties, and reconcile this discreditable situation.
We also request that the Judiciary Administration fairly and impartially run the trial, staying away from the unlawful persecution of professional midwives assisting homebirth.